Regler vedr. alkohol

Regler vedr. alkohol på Trysil Hotell under Trysil Treff

 

 

Medbrakt alkohol

Det er kun lov å ha medbrakt alkohol på eget hotellrom. Det er ikke tillatt å ta med eller vandre rundt med medbrakt alkohol i noen andre deler av hotellet eller tilhørende kafe/bar/restaurant lokaler.


Sjenkeregler

Gjeldende skjenkeregler i forbindelse med servering av alkohol kjøpt i kafe/bar/restaurant må til en hver tid etterfølges. Minste alder for konsum av alkohol med styrke opp til 22% er 18 år eller eldre, over 22% er det 20 år eller eldre. Dette gjelder også medbragt alkohol.

 

Brudd på disse reglene kan medføre umiddelbar bortvisning
fra hotellet og øvrige lokaler.